Poštovani,
Ova internet stranica namijenjena lakšem i kvalitetnijem kontaktu sa strankama, kako bi se izbjegao bespotreban utrošak energije i vremena prilikom pokušaja kontaktiranja odvjetnika te pri pribavljanju informacija potrebnih za učinkovito zastupljanje stranaka.

Područje rada je bazirano na zastupanju domaćih i inozemnih pravnih i fizičkih osoba u područjima građanskog, trgovačkog i radnog prava u širem smislu.

Poseban naglasak je na zastupanju prava i interesa stranaka u zemljišno knjižnim postupcima, postupcima pregovaranja prilikom kupoprodaje nekretnina, sastavljanja kupoprodajnih ugovora te rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.
Grane prava koje ovaj odvjetnički ured obrađuje su:


Profesionalnost i iskustvo odvjetničkog ureda temeljeno je na kontinuiranom usavršavanju u navedenim pravnim područjima.

Ovaj odvjetnički ured obavlja odvjetničku djelatnost na cijelom području Dalmacije, od Zadra do Dubrovnika.

S poštovanjem,
Hrvoje Tokić, odvjetnik